Μεντεσέδες σιδήρου με φτερό και καπέλα

κωδ. προϊόντος:
Μεντεσέδες σιδήρου με φτερό και καπέλα

Μεντεσέδες σιδήρου με φτερό και καπέλα

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΦΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΠΕΛΑ ΔΕΞΙΟΙ – ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ

Πύρος Νο10 Φ 16

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΦΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΠΕΛΑ ΔΕΞΙΟΙ – ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ

Πύρος Νο12 Φ 18

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΜΕ ΦΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΠΕΛΑ ΔΕΞΙΟΙ – ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ  

Πύρος Νο14 Φ 20