Τσιμπίδα σώματος Ηλεκ/σης

κωδ. προϊόντος:
Τσιμπίδα σώματος Ηλεκ/σης

Τσιμπίδα σώματος Ηλεκ/σης

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 400 Α ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ

ΔΑΓΚΑΝΕΣ ΧΑΛΚΟΥ

TΣΙΜΠΙΔΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 400 Α ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ

ΔΑΓΚΑΝΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ